Porady

Znajdziesz tu porady dla tuszów i tonerów marki Supplies Line.

TFO Supplies Line Adviser

Reset zespołu bębna

Bęben

Drum Unit BD-1030 (DR1030) TFO 10K

Drukarki: DCP-1510E, DCP-1512, DCP-1512E, DCP-1610WE, MFC-1810E

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Wciskamy przycisk MENU
 3. Strzałkami GÓRA lub DÓŁ wybieramy MACHINE INFO/SPECYF. APARATU, wybieramy OK, następnie wybieramy RESET DRUM/RESETUJ BĘBEN i przytrzymujemy OK przez 3 sekundy
 4. Aby zresetować moduł bębna wciskamy strzałkę GÓRA
 5. Na wyświetlaczu powinno pojawić się ACCEPTED/AKCEPTACJA
 6. Wciskamy klawisz STOP/EXIT na drukarce aby zakończyć procedurę resetowania bębna

Drukarki: HL-1110, HL-1110, HL-1112E, HL-1210WE

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy przycisk POWER cztery razy
 4. Zamykamy przednią pokrywę

Drum Unit BD-2000 (DR2000) TFO 12K

Drukarki: DCP-7010, DCP-7025

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy przycisk OPTIONS i przyciskiem STRZAŁKA DO GÓRY potwierdzamy wymianę bębna
 4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 5. Zamykamy przednią pokrywę

Drukarki: MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N, FAX-2920

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy przycisk OPTIONS i wciskamy przycisk 1 (gdy urządzenie zapyta czy wymieniono bęben)
 4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 5. Zamykamy przednią pokrywę

Drum Unit BD-2100 (DR2100) TFO 12K

Drukarki: HL-2140, HL-2150N

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy biały przycisk po lewej stronie obudowy drukarki i trzymamy go wciśniętym przez 5 sekund
 4. Gdy wszystkie diody na drukarce zapalą się, zwalniamy przycisk
 5. Zamykamy przednią pokrywę

Drukarki: HL-2170W, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7840W, MFC-7440N

 1. Drukarka laserowa musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy przycisk CLEAR/BACK
 4. Wciskamy przycisk 1 potwierdzając wymianę bębna
 5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 6. Zamykamy przednią pokrywę

Drum Unit BD-2220 (DR2220) TFO 12K

Drukarki: HL-2240, HL-2250DN, HL-2270DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel
 3. Wciskamy przycisk GO na obudowie drukarki na 5 sekund, powinny zapalić się wszystkie diody
 4. Zamykamy przedni panel

Drukarki: DCP-7057E, DCP-7060D, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwórz panel przedni
 3. Wciśnij przycisk CLEAR
 4. Na wyświetlaczu powinno pojawić się pytanie czy wymieniono bęben
 5. Wciśnij przycisk strzałki UP
 6. Urządzenie potwierdzi wybór wyświetlając ACCEPTED
 7. Zamknij przedni panel

Drum Unit BD-2300 (DR2300) TFO 12K

Drukarki: HL-L2300D

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel
 3. Wciskamy przycisk GO na obudowie drukarki na 5 sekund, powinny zapalić się wszystkie diody
 4. Gdy wszystkie 4 diody LED się zaświecą, zwolnij przycisk GO
 5. Zamykamy przedni panel

Drukarki: HL-L2340DW, HL-L2360DN

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się BĘBEN
 4. Wciśnij przycisk OK
 5. Naciśnij klawisz strzałki w górę, aby wyświetlić Resetuj i zresetuj licznik bębna.
 6. Zamknij przedni panel

Drukarki: DCP-L2560DW, MFC-2720DW, MFC-L2740DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Naciśnij przycisk Anuluj (X), aby przerwać błąd
 3. Naciśnij przycisk Ustawienia (wygląda jak śrubokręt i klucz)> Wszystkie ustawienia> Informacje o urządzeniu. > Żywotność części
 4. Naciśnij i przytrzymaj #, aż komunikat LCD się zmieni
 5. Naciśnij Bęben
 6. Naciśnij Tak
 7. Naciśnij Powrót

Drukarki: DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 2 sekundy
 4. Naciśnij klawisz strzałki w górę lub 1, aby zresetować licznik bębna
 5. Zamykamy przedni panel

Drum Unit BD-3100 (DR3100) TFO 25K

Drukarki: HL-5240, HL-5250, HL-5270

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel
 3. Wciskamy przycisk GO na obudowie drukarki na 5 sekund, powinny zapalić się wszystkie diody
 4. Zamykamy przedni panel
 5. Dioda DRUM powinna zgasnąć, poziom stanu bębna powinien wskazywać 100%

Drukarki: MFC-8460N, MFC-8860DN, DCP-8060, DCP-8065DN

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy przycisk CLEAR/BACK
 4. Wciskamy przycisk 1 potwierdzając wymianę bębna
 5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 6. Zamykamy przednią pokrywę

Drum Unit BD-3200 (DR3200) TFO 25K

Drukarki: MFC-8370, MFC-8380, MFC-8880, DCP-8070D, DCP-8085DN

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę drukarki i zostawiamy otwartą
 3. Wciskamy przycisk CLEAR/BACK
 4. Wciskamy przycisk 1 potwierdzając wymianę bębna
 5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 6. Zamykamy przednią pokrywę

Drukarki: HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5370DW, HL-5380

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel drukarki
 3. Wciskamy przycisk GO na obudowie drukarki na 5 sekund, powinny się wtedy zapalić wszystkie diody
 4. Zamykamy przedni panel drukarki

Drum Unit BD-3300 (DR3300) TFO 30K

Drukarki: DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę drukarki i zostawiamy otwartą
 3. Naciskamy przycisk CLEAR/BACK
 4. Naciskamy przycisk 1 potwierdzając wymianę bębna
 5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 6. Zamykamy przednią pokrywę drukarki

Drukarki: HL-5440, HL5450DN, HL-5450DNT, HL-5470DW, HL-5470DWT, HL-6180DW, HL-6180DWT

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Otwieramy przedni panel drukarki
 3. Wciskamy przycisk GO na obudowie drukarki na 5 sekund, powinny zapalić się wszystkie diody
 4. Zamykamy przedni panel drukarki
 1. Dioda DRUM powinna zgasnąć, poziom stanu bębna powinien wskazywać 100%

W urządzeniach z dodatkowym panelem dotykowym:

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Wybieramy STOP/EXIT, następnie MENU
 3. Strzałkami GÓRA/DÓŁ wybieramy MACHINE INFO, a następnie DRUM
 4. Wybieramy YES

Drukarki: MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8810DW, MFC-8910DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT

 1. Drukarka laserowa musi być włączona
 2. Otwieramy przednią pokrywę i zostawiamy otwartą drukarkę
 3. Wciskamy przycisk CLEAR/BACK
 4. Wciskamy przycisk 1 potwierdzając wymianę bębna
 5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCEPTED
 6. Zamykamy przednią pokrywę drukarki

W urządzeniach z dodatkowym panelem dotykowym:

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Wybieramy STOP/EXIT, następnie MENU
 3. Strzałkami GÓRA/DÓŁ wybieramy MACHINE INFO, a następnie DRUM
 4. Wybieramy YES

Drum Unit BD-3400 (DR3400) TFO 50K

Drukarki: HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6250DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Upewnij się, że przednia pokrywa jest otwarta.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez około dwie sekundy, aby wyświetlić komunikat Zespół bębna, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij a, aby wybrać opcję reset.
 5. Zamknij pokrywę przednią

Drukarki: HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), DCP-L5500D, DCP-L5500DN, DCP-L5600DN, DCP-L5650DN, DCP-L6600DW, MFC-L5700DN, MFC-L5700DW, MFC-L5750DW, MFC-L5755DW, MFC-L5800DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Zamknij pokrywę przednią.
 3. Naciśnij „X”, aby naprawić błąd.
 4. (W przypadku modeli HL) Naciśnij „ustawieniaInform. o urządz.”zużycie części” (W przypadku modeli DCP i MFC) Naciśnij „UstawieniaInf. o urządz.” > Trwałość części.
 5. (W przypadku modeli HL) Naciskaj Zużycie bębna, aż zmieni się komunikat na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij Tak. (W przypadku modeli DCP i MFC) Naciskaj Bęben, aż zmieni się komunikat na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij Tak.
 6. Naciśnij.

Drum Unit BD-B023 (DR-B023) TFO 12k

Drukarki: DCP-B7520DW, HL-B2080DW, MFC-B7715DW

 1. Drukarka musi być włączona
 2. Upewnij się że przednia klapa jest zamknięta.
 3. Naciśnij jednocześnie przyciski OK i strzałkę do góry UP.
 4. Naciśnij OK aby wybrać bęben DRUM.
 5. Naciśnij strzałkę do dołu DOWN aby zresetować licznik bębna.